Cần làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Quốc Bảo và của các cán bộ Quản lý thị trường

Ngày 20/3/2020, Văn phòng thường trực - Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có báo cáo về vụ việc kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường tại Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị Quốc bảo, tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm tin khác