Dự án Picity High Park: Công ty Gia Cư xin tự khắc phục vi phạm

Làm việc với UBND quận 12, công ty Gia Cư cam kết sẽ tự khắc phục vi phạm xây dựng tại dự án Picity High Park để giảm thiệt hại cho công ty.

Xem thêm tin khác