Hình ảnh ngày đầu phong tỏa, cách ly xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc từ hôm nay (ngày 13.2).
 
 

Xem thêm tin khác